Deze week verscheen van het wetenschappelijke tijdschrift Oud-Holland aflevering 2/3 van 2012 met daarin een artikel van mijn hand: ”Dair hi tgout ende sulver toe dede’. Haagse hofrekeningen in kunsthistorisch onderzoek’. Het artikel behandelt ambachtslieden en kooplui aan het Haagse hof tussen 1389 en 1404, de periode waarin Albrecht van Beieren voornamelijk op het Binnenhof verbleef. Enige weken geleden opende in Museum Boijmans van Beuningen de tentoonstelling De weg naar Van Eyck, met in de catalogus een essay over het artistieke klimaat van Holland en Utrecht tussen 1390 en 1430. Hierin verwijs ik naar de schaarse kunstwerken die uit deze periode bewaard zijn gebleven en noem ik eveneens het Haagse hof waar onder Albrechts zoon Willem van Beieren steeds meer kunstwerken in opdracht werden gemaakt.

Categories: Nieuws

Leave a Reply