Be sure that here http://www.ladbrookes.org.uk/ you will find all required details about Ladbrookes portal.

Een lezing moet verrassen, enthousiast maken en aansluiten bij de belevingswereld van de luisteraars. Een verhaal ontstaat wanneer gewezen wordt op verbanden tussen divers beeldmateriaal, op tradities in de kunst en op daarvan afwijkende tendensen. Een spreker kan alleen iets overbrengen als het plezier in de gesproken woorden doorklinkt.

De brede interesse van Anne Maria in thema’s uit de beeldende kunst van 0-1900 maakt haar lezingenaanbod zeer gevarieerd. Voorbeelden van onderwerpen van lezingen en lezingenreeksen:

Doctrine en decoratie: over vroegchristelijke kunst
Pen en perkament: over tekeningen tussen 800 en 1200
Potlood en papier: over atelierpraktijken in de late Middeleeuwen
Getekende Middeleeuwen: over historische schoolplaten door H.J. Isings
Betaald voor beeldende kunst: over kunst aan het Haagse hof rond 1400