Mijn promotie onderzoek vordert gestaag. Ik verzamel rekeningposten waarin betalingen aan kunstwerken en luxe voorwerpen voorkomen. Die zijn redelijk zeldzaam, meestal gaan de rekeningen van het Haagse hof over eten en drinken, paarden, stoffen en vermaak. Juist de grote hoeveelheid rekeningen, genoteerd tussen 1350 en 1430, maakt het mogelijk iets over de kunstconsumptie en -productie te zeggen. Zover is het nog niet, maar toch een kleine mijlpaal: mijn database bevat duizend rekeningposten!

Categories: Nieuws

Leave a Reply